• darkblurbg

U bent zorgverlener geworden omdat u zoveel mogelijk wilt kunnen betekenen voor uw cliënten. Maar u wordt ermee geconfronteerd dat zorg leveren ook betekent dat uw administratie op orde moet zijn. De overheid stelt steeds meer eisen aan uw administratie en u moet afspraken maken met veel partijen. Dat betekent dat u, om de door u geleverde zorg vergoed te krijgen, moet kunnen vertrouwen op uw declaratieproces.

Wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

Advies en ondersteuning bij uw declaratieproces

Wij kunnen u op verschillende manier ondersteunen bij en adviseren over uw declaratieproces.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het beantwoorden van vragen waar u in de praktijk tegen aan loopt.
 • Het verbeteren van uw zorgadministratie (cliëntregistratie en declareren van zorg)
 • Het vereenvoudigen van de koppeling tussen uw zorgadministratie en boekhouding.
 • Het geven van training en uitleg aan u en uw medewerkers.
 • Het in kaart brengen van de voorwaarden en werkwijzen van de partijen waar u de zorg moet declareren.
 • Het ondersteunen bij de zorgverkoop (bijv. aanbesteding Gemeenten, contracteren zorgkantoor en/of zorgverzekeraar) 

Uitbesteden van uw declaratieproces

Wij kunnen uw gehele declaratieproces van uw overnemen. U kunt zich dan beperken tot het invoeren van uw cliëntgegevens en verantwoording en daarna nemen wij de gehele financiële afwikkeling van u over.

 • Versturen van facturen aan cliënten en verzekeraars*
 • Bewaken van tijdige betaling door cliënten en verzekeraars
 • Versturen van herinneringen en aanmaningen aan cliënten en verzekeraars
 • Inschakelen van incasso bureau bij wanbetaling
 • Onderhouden van contacten met verzekeraars met betrekking tot betalingen van declaraties
 • Controleren op volledigheid en juistheid van de declaraties
 • Boekhoudkundig verwerken van de declaraties

*Bij verzekeraar kunt u ook Gemeente of Zorgkantoor lezen afhankelijk van uw situatie.