De financieel specialist in de zorg

Wij richten ons volledig op zorgondernemers omdat wij de weg in de zorgwereld kennen en jou hierdoor als beste kunnen helpen met het op orde krijgen en houden van je financiële bedrijfsvoering.

Wie zijn wij?

Wij zijn twee enthousiaste ondernemers met een eigen kijk op de financiële kant van de zorgwereld. Zorgfinanciering en administratie zouden voor je moeten werken als zorgondernemer en juist niet moeten zorgen voor frustratie en hoge administratieve lasten. Daarom is het onze missie om het jouw leven als zorgondernemer makkelijker te maken.

Dit doen wij door administratieve processen te vereenvoudigen, overzicht te creëren en cijfers tot leven te brengen. Voor ons staat eenvoud voorop, dit doen we door goed naar jou als ondernemer te luisteren en waar dat mogelijk is slim gebruik te maken van automatisering. Bij onze diensten geven we hier een paar concrete voorbeelden van.

Maarten Felix

Ik ben in de zorg terecht gekomen omdat het voor mij erg belangrijk is dat de energie die ik in mijn werk stop bijdraagt aan een betere samenleving.

(+31) 06 18 65 4614


Naar mijn mening heeft zorg in onze samenleving een duidelijke rol: zorg voor onze gezondheid en het zorgdragen voor mensen die dat zelf vaak niet meer kunnen. De geldmiddelen om dit te doen zijn beperkt en zouden daarom zo goed mogelijk besteedt moeten worden. Ik wil hier een bijdrage aan leveren door er voor te zorgen dat administratie zo min mogelijk geld kost, er informatie is over waar geld naar toe gaat en het bieden van inzicht in mogelijkheden om zorg goedkoper te maken. Ik heb een brede opleiding gevolgd in mijn vakgebied en heb dit aangevuld met zorg specifieke opleidingen. In 2010 ben ik gestart in de zorg en daardoor beschik ik over uitgebreide kennis van zorgfinanciering en zorgorganisaties.

 

Stefan Brandsma

Ik gebruik mijn bedrijfskundige kennis om zoveel mogelijk tijd en geld te besparen op werkzaamheden die niets te maken hebben met het leveren van zorg en ondersteuning aan cliënten.

(+31) 06 24 71 3712


In de afgelopen jaren heb ik verdieping gezocht in de uitvoering van de WMO, de veranderingen in de WLZ en de ZVW. Zorgorganisaties hebben in toenemende mate te maken met dalende tarieven, terwijl kwaliteitseisen en administratieve handelingen toenemen. Ik merk dat er té veel tijd wordt besteed aan administratieve werkzaamheden en dat er bovendien ontzettend veel geld bespaart kan worden. Mijn missie is om u meer inzicht te geven in uw (financiële) bedrijfsvoering zodat u meer tijd kuntbesteden aan het daadwerkelijk leveren van zorg.