Optimaliseren van uw control proces

Gepubliceerd op: 07-01-2019

U wilt de control processen optimaliseren van uw organisatie en de kwaliteit van uw informatie voorziening verbeteren. Hoe kunt u dat bereiken? LucaNet biedt u een flexibele, financieel aantrekkelijk en eenvoudig te implementeren oplossing om uw control processen te optimaliseren. In dit artikel leest u hier mee over.

 

Financial control – oplossingen

Financial control is een cyclisch proces waarin u werkzaamheden volgens duidelijke standaarden uitvoert. Vaak worden deze werkzaamheden met Excel uitgevoerd wat tijdrovend en foutgevoelig is en waarin ook, niet zelden, de onderlinge samenhang ontbreekt. LucaNet biedt u de mogelijkheid om al deze werkzaamheden vanuit één geïntegreerd rapportagesysteem met één werkelijkheid uit te voeren.

LucaNet voor jaarrekening, forecasting, rapporteren, liquidteitsprognose en productieverantwoording.

Business control – oplossingen

U wilt uw organisatie van de juiste informatie voorzien en op het juiste moment. LucaNet biedt u de mogelijkheid altijd over de juiste informatie te beschikken waardoor u de mogelijkheid en tijd hebt uw gegevens te analyseren en het management van uw organisatie hiermee te ondersteunen.

LucaNet voor begroting, normberekening, kostprijzen, doorbelastingen, kosten-allocatie en dashboards.

Wat levert het gebruik van LucaNet nu op?
“Ik durf wel te zeggen dat we door het werken met LucaNet software één fte hebben vrijgemaakt. Het heeft er ook echt voor gezorgd dat je als controller niet meer zo aan je pc gekluisterd bent. Er gaat veel minder tijd zitten in het controleren en opstellen van de cijfers en dat geeft je veel meer tijd voor adviseren.”


“Met LucaNet hebben we onze informatievoorziening op een veel hoger plan gebracht. Met een goed gestructureerde en nauwgezette procedure. Onze maandafsluiting verloopt nu soepel en sneller. We hebben daardoor de mogelijkheid om goed naar die cijfers te kijken en deze te controleren. Het maken van prognoses is ook eenvoudiger en de begroting heeft een kortere doorlooptijd en betere kwaliteit. Tot slot hebben we de hele complexe productieverantwoording goed in kaart. LucaNet heeft ons op al deze punten  veel gebracht.”

 – Controller Zuidoostzorg.

Ongetwijfeld herkent u deze onderwerpen binnen uw organisatie. Misschien denkt u al na over een oplossing om uw control processen te vereenvoudigen en wat dat financieel en qua implementatie voor uw organisatie kan betekenen.  LucaNet biedt u een flexibele, financieel aantrekkelijk en eenvoudig te implementeren oplossing om uw control processen te optimaliseren. Zorgfinancials biedt u de kennis en de ervaring om LucaNet snel binnen uw organisatie te gaan gebruiken.